Zaloguj się
Podano nieprawidłowy login i hasło
Logowanie do systemu
 

Najczęściej zadawane pytania

 

W tej sekcji znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Użytkowników pytania. Odpowiedź zostanie wyświetlona po kliknięciu na pytanie.

Czy muszę się rejestrować, aby korzystać z Aplikacji?
Rejestracja w Aplikacji jest opcjonalna. Użytkownik niezalogowany może z powodzeniem utworzyć listę produktów, a kalkulator wyliczy prawidłowe wartości parametrów diety. Lista taka będzie jednak dostępna do momentu zamknięcia okna przeglądarki, ponadto będzie mogła składać się tylko z produktów predefiniowanych w Aplikacji.
Co daje rejestracja?
Użytkownik zalogowany uzyskuje możliwość dodawania własnych produktów, a tworzone listy produktów zapisywane są po konkretną datą, do której Użytkownik zalogowany zawsze może przejść wybierając datę z kalendarza, zarówno przeszła, jak i przyszłą.
Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
Wszystkie dane przechowywane przez Aplikację przechowywane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Kalkulator ponadto nie przechowuje danych osobowych Użytkowników. W związku z powyższym Wprowadzony w procesie rejestracji login nie może umożliwiać jednoznacznej identyfikacji Użytkownika oraz niedozwolone jest wprowadzanie służbowych adresów e-mail oraz z domen umożliwiających jednoznaczną identyfikację Użytkownika (§3 Regulaminu).
Czy dodawane przeze mnie produkty widoczne są przez innych Użytkowników?
Nie, produkty dodawane przez Użytkownika, widoczne są tylko przez niego, po zalogowaniu.
Dodałem własny produkt do bazy, określiłem tabelaryczną liczbę kwasu moczowego, jak dodać kalorie do produktu?
Po dodaniu własnego produktu i po przejściu do Kalkulatora kalorii, w tabeli produktów, w kolumnie "kalorie" pojawi się pole, w którym należy wprowadzić wartość kalorii dla 100g produktu. Raz wprowadzona wartość, zostanie zapisana w bazie produktów własnych Aplikacji.
Jak zmienić ilość produktu w tabeli Kalkulatora lub usunąć z niej produkt?
Aby zmienić ilość produktu, wystarczy wprowadzić nową wartość w polu dostępnym przy produkcie, w tabeli bieżącej Kalkulatora. Wprowadzając wartość mniejszą lub równą zero lub zaznaczając pole w ostatniej kolumnie tabeli Kalkulatora (oznaczonej piktogramem kosza), produkt zostanie usunięty z bieżącej listy Kalkulatora. Aby zatwierdzić zmiany, należy wybrać przycisk „dodaj/oblicz”.
Jak zmodyfikować nazwę wprowadzonego produktu, wartości tabelaryczne kwasu moczowego, kalorii lub zmienić jego kategorię?
Po zalogowaniu, klikając na login wyświetlony na belce górnej, rozwinie się menu zawierajace link do funkcjonalności "moje produkty", która umożliwia modyfikację każdego parametru produktu (poprzez kliknięcie na wartość, którą chcemy zmodyfikować), a także usunięcie produktu oraz dodanie nowego.
Czy mogę zmienić swoje hasło, e-mail i/lub także login?
Po zalogowaniu, klikając na login wyświetlony na belce górnej, rozwinie się menu zawierajace link do funkcjonalności "dane użytkownika", która umożliwia zmianę hasła, adresu e-mail, a nawet loginu Użytkownika.
Jak usunąć moje konto?
Po zalogowaniu, klikając na login wyświetlony na belce górnej, rozwinie się menu zawierajace link do funkcjonalności "dane użytkownika", która umożliwia usunięcie konta Użytkownika z Systemu.
Moja przeglądarka nie obsługuje JavaScript, czy mogę korzystać z Aplikacji?
Tak, Kalkulator powinien być w pełni funkcjonalny w oparciu o dedykowane na taką okoliczność mechanizmy Aplikacji, ukryte dla Użytkowników, których przegladarka wspiera technologię JavaScript.
© KalkulatorDietetyczny.pl

Uwaga! Wymogiem prawidłowego funkcjonowania Aplikacji jest możliwość zapisywania plików cookie w systemie operacyjnym Użytkownika. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Rozumiem, zamknij